Fundacja Morusek - Odzyskać Nadzieję


Zakres działalności
Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt 2. Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację 3. Pomoc przy organizowaniu schronisk dla zwierząt 4. Organizowanie adopcji zwierząt bezdomnych 5. Zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt 6. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt (https://rejestr.io/krs/711966/fundacja-morusek-odzyskac-nadzieje
Lokalizacja