KGW" Nad Stawem "w Kobylanach

KGW "Nad Stawem " zostało założone 18 grudnia 2018 r. Obecnie liczy 37 członków . Organizujemy spotkania dla mieszkańców wsi o charakterze integracyjnym.
Zakres działalności
Promowanie wsi Kobylany, rozwijanie kultury ludowej,w tym szczególności kulturę lokalną i regionalną .
Potencjał organizacji
Przygotowanie i pomoc w organizowaniu licznych imprez na rzecz lokalnej społeczności, lepimy pierogi ,wymiana doświadczeń kulinarnych.
Obszary możliwej współpracy
Warsztaty kulinarne, integracja społeczności lokalnej.
Lokalizacja