Koło Gospodyń Wiejskich w Maliszowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Maliszowie zostało założone w sierpniu 2019 roku. Koło powstało z inicjatywy pań, które chcą w sposób zorganizowany przyczynić się do rozwoju swojej miejscowości. Organizuje spotkania dla mieszkańców społeczności wiejskiej o charakterze integracyjnym ukierunkowanym na kultywowanie tradycji i kultury regionu.  


Zakres działalności

Kultywowanie tradycji i kultury regionu. Koło  aktywnie działa w zakresie budowania tożsamości lokalnej, integracji społecznej.


Potencjał organizacji

Kwalifikacje i umiejętności organizacyjne członków stowarzyszenia, doświadczenie w organizowaniu działań integracyjnych dla społeczności. 

Doświadczenie w realizacji projektu pt. Zakup wyposażenia potrzebnego do rozpowszechniania kultury i tradycji przez Koło Gospodyń Wiejskich. Celem zadania była aktywizacja i rozwój kobiet w środowisku wiejskim oraz integracja społeczności wiejskiej. Projekt był dofinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Doświadczenie w realizacji wydarzeń i imprez:

  • "Święto Chleba" i "Festiwal Ziemniaka" w Muzeum Wsi Radomskiej.
  • Dożynki gminne w Kowali - występ artystyczny, wieniec dożynkowy o symbolice religijnej z zachowaniem tradycji naszej miejscowości.
  • Festyn na zakończenie wakacji dla rodzin.
  • Kultywowanie wiejskich tradycji poprzez organizowanie imprez kulturalnych i towarzyskich min. andrzejek, ostatków, spotkania opłatkowego, jasełek bożonarodzeniowych, majówek przy figurkach.

W 2019 roku wyróżnienie - najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich w powiecie radomskim w plebiscycie „Mistrzowie Agro 2019”.


Obszary możliwej współpracy

 Kultywowanie tradycji i kultury regionu.

 Integracja społeczności lokalnej.

Warsztaty kulinarne i rękodzieła.

Spotkania integracyjne.


Lokalizacja