Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Skaryszewie

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatnie działalność pożytku publicznego na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę. Jako organizacja pozarządowa wykonuje zadania w zakresie: - ochrony i promocji zdrowia - edukacji diabetologicznej - działalności charytatywnej


Zakres działalności

Skaryszewskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jest jednym z najprężniej działających organizacji w naszym regionie. Ogromna w tym zasługa jego prezesa, Pani Leokadii Kozakiewicz oraz całego Zarządu. Koło z niezwykłą energią i zaangażowaniem kieruje tak ważną dla chorych na cukrzycę komórką społecznego zrzeszenia, organizując przede wszystkim akcje profilaktyczne, wykłady z lekarzem diabetologiem dla mieszkańców Miasta i Gminy Skaryszew


Lokalizacja