Polskie Stowarzyszenie Hodowców Kóz Anglonubijskich


Zakres działalności
1. Rozpowszechnianie, propagowanie, popularyzowanie hodowli kóz. 2. Zrzeszanie hodowców i miłośników kóz. 3. Pomoc hodowcom w uzyskiwaniu wpisów do ksiąg hodowlanych krajowych i zagranicznych, oceny wartości użytkowej zwierząt oraz selekcji materiału zarodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Pomoc hodowcom w eksporcie i imporcie zwierząt oraz materiału biologicznego, jak np. Nasienia, embrionów, itp. 5. 0parte na podstawach naukowych jak i własnych doświadczeniach podnoszenie poziomu hodowli kóz. 6. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi na rzecz hodowli kóz, z organizacjami hodowlanymi, produkcyjnymi, placówkami naukowymi, administracją państwową a w szczególności ze służbą weterynaryjną. 7. Prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu hodowli kóz. 8. 0rganizowanie szkoleń i doradztwa oraz umożliwianie wymiany doświadczeń z innymi hodowcami kóz na świecie. 9. Organizowanie konkursów, wystaw oraz innych przedsięwzięć związanych z hodowlą kóz. 1o. Doradztwo produkcyjne, ekonomiczne, reklama oraz promocja wyrobów własnych i obcych, m. In. Mleka, produktów z mleka oraz mięsa koziego, a także nowych technologii hodowlanych i rolniczych. (https://rejestr.io/krs/680426/polskie-stowarzyszenie-hodowcow-koz-anglonubijskich
Lokalizacja