Stowarzyszenie "Damy Radę"


Zakres działalności
Działalność oświatowowychowawcza, wspierająca rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci i osób dorosłych, rozwój wspólnot lokalnych, działania na rzecz ochrony środowiska, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Lokalizacja