Stowarzyszenie "Nasz Wspólny Cel"


Zakres działalności
Celem stowarzyszenia jest: prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, charytatywnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach integracyjnych, edukacyjnych oraz kulturalnych realizowanych przez instytucje, a także nieformalne grupy społeczne, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz osób niepełnosprawnych z dbałością o zrównoważony rozwój społeczności i lokalnego środowiska. Rozwój kultury fizycznej i sportu. Organizowanie szkoleń, tworzenie sprzyjających warunków współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicą, które w swoich programach respektują zadania zbieżne z celami stowarzyszenia.(https://rejestr.io/krs/455730/nasz-wspolny-cel
Lokalizacja