Stowarzyszenie "Przyjaźń"

Stowarzyszenie "Przyjaźń" upowszechnia kulturę i aktywność fizyczną w lokalnej społeczności.
Zakres działalności
1. Rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży i osób starszych. 2. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki. 3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 4. Popularyzacja i promowanie wolontariatu. 5. Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. 6. Zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowe. 7. Promocja i rozwój obszarów wiejskich. 8. Wspieranie lokalnej twórczości kulturowo - artystycznej. 9. Angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży.
Potencjał organizacji
Zaangażowani i ambitni członkowie stowarzyszenia.
Obszary możliwej współpracy
- kultura, rękodzieło - sport i turystyka - działania dla seniorów
Lokalizacja