Stowarzyszenie Razem dla Iłży


Zakres działalności
Celem stowarzyszenia jest współdziałanie wielu partnerów oraz wspólne realizowanie przez nich projektów i inicjatyw służących uczynieniu z gminy Iłża gminy turystyczno-rolniczej oraz atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji o europejskim standardzie życia i rozwoju. 2. Aktywne promowanie miasta i gminy Iłża. 3. Opieka nad dobrami dziedzictwa narodowego oraz kulturowego gminy Iłża. 4. Propagowanie kultury materialnej i niematerialnej oraz wiedzy historycznej o mieście i gminie Iłża. 5. Aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr kultury materialnej oraz akcjach o profilu charytatywnym. 6. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz skutkom wykluczenia społecznego. 7. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności członków stowarzyszenia. 8. Wszystkie inne dopuszczone prawem działania służące dobru społeczności lokalnej Iłży i regionu iłżeckiego.
Lokalizacja