Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 51 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych


Zakres działalności
http://strzelcy-kresowi.pl/ Celem stowarzyszenia jest zrzeszenie osób zainteresowanych odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji wojskowych i patriotycznych, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia ze szczególnym podkreśleniem wojska Polskiego z lat 1918-1939 uwzględniając okres walki o niepodległość w latach 1914-1918 oraz okupacji niemieckiej i sowieckiej a także ochrona miejsc pamięci narodowej.
Lokalizacja