Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych "PROVIDENTIAE DEI"


Zakres działalności
Działanie na rzecz wyrównania szans dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka. Dążenie do aktywnego uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych w życiu społecznym i wspieranie ich rodzin. (https://rejestr.io/krs/165732/stowarzyszenie-niepelnosprawnych-providentiae-dei
Lokalizacja