Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżanowice i Okolic


Zakres działalności
Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi krzyżanowice i okolic. 2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskigo w środowisku lokalnym. 3. Wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim.(https://rejestr.io/krs/35936/stowarzyszenie-rozwoju-wsi-krzyzanowice-i-okolic
Lokalizacja