Stowarzyszenie "Swojski Makowiec"


Zakres działalności
*Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej*kultywowanie tradycji i obyczajów naszej wsi i regionu*promocja kultury jako czynnika rozwoju społecznego*prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wychowawczej*działalność wspierająca pomoc społeczną*promocja sportu i zdrowego stylu życia*podnoszenie świadomości ekologicznej*wspieranie projektów gminnych i środowiskowych*podnoszenie świadomości obywatelskiej
Lokalizacja