Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej


Zakres działalności
Celem towarzystwa jest wielokierunkowa działalność kulturalno- oświatowa wśród społeczeństwa ziemi iłżeckiej. Towarzystwo przyjaciół ziemi iłżeckiej prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wolontariatu. (https://rejestr.io/krs/109531/towarzystwo-przyjaciol-ziemi-ilzeckiej
Lokalizacja