Stowarzyszenie "Aktywni na Targowej"

Wspiera mieszkańców w rozwijaniu pasji i zainteresowań. Animuje lokalną społeczność do wspólnych działań w ramach integracji międzypokoleniowej. Organizuje m.in. warsztaty artystyczne, warsztaty z plastyki obrzędowej, wystawy i spotkania studyjne. Współorganizuje wydarzenia kulturalne, kiermasze, festyny i dożynki.

Stowarzyszenie "Aktywni na Targowej" w Skaryszewie powstało w 2014 roku z inicjatywy grupy osób o podobnych celach 
i zainteresowaniach, których główną intencją było wypełnienie niszy na działania kulturalne na terenie miasta i gminy Skaryszew.


Film
youtube mask

youtube mask

youtube mask

youtube mask


Zakres działalności

Pobudzanie społeczności do aktywnych działań na rzecz integracji społeczeństwa.
Promowanie i kultywowanie tradycji ludowych.
Podniesienie świadomości na temat wśród młodszego pokolenia.
Pogłębianie więzi międzypokoleniowych.
Wpieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
Rozwój pasji i zainteresowań, w różnych dziedzinach życia kulturalnego i artystycznego.
Integracja mieszkańców miasta i gminy, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu.

 


Potencjał organizacji

Ludzie - stowarzyszenie tworzą przedstawiciele instytucji kultury, lokalni artyści oraz mieszkańcy Skaryszewa. 

Lokal jako miejsce integracji międzypokoleniowej - główna działalność jest prowadzona w lokalu przy ul. Targowej 14, gdzie na wspólnych działaniach spotykają się mieszkańcy Skaryszewa i okolicznych miejscowości oraz goście.  

Wiedza i doświadczenie – plastyka, plastyka obrzędowa, rękodzieło, florystyka, opracowywanie i realizowanie projektów kulturalnych, obsługa finansowo-księgowa.

Małe formy teatralne i inscenizacje:
- Podróż po Polsce ze Smokiem Wawelskim
- O Piaście Kołodzieju i postrzyżynach Ziemowita
- Pieśń Świętojańska o Sobótce

Zrealizowane projekty:
- Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
- Tradycyjnie na Boże Narodzenie
- Tradycyjnie na Wielkanoc
- Fotografia to moja pasja
- Skaryszew w latach 1910-1935 – wydarzenia, życie codzienne
- FIO Mazowsze lokalnie - rozwój młodych organizacji 

Projekty zrealizowane przy wsparciu stowarzyszenia przez grupy nieformalne seniorów:
- Kreatywne seniorki na Święcie Ziemniaka
- Dzielmy się Anielskim Chlebem
- Niezbędnik Wielkanocny
- Idą Święta – tradycja i współczesność
- Ładnie i smacznie
- Skaryszewianie na frontach II wojny światowej
- Igłą i pędzlem malowane
- Skaryszew w latach okupacji

Wystawy i wydarzenia:
- Chrzest Mieszka I  - rozkwit państwa polskiego
- Polskie symbole narodowe
- Skaryszew w latach 1910-1935 – wydarzenia, życie codzienne
- Skaryszewianie na frontach II wojny światowej
- Skaryszew w latach okupacji
- Kolorami pisane imię Boga
- Fotografia to moja pasja

Konkursy:
- Czasy Mieszka I
- Wizerunek Orła Białego przez wieki – Godło Polski
- Rok 1918

Publikacje:
- Skaryszew w latach 1910-1935 – wydarzenia, życie codzienne
- Skaryszewianie na frontach II wojny światowej
- Skaryszew w latach okupacjI
- Broszura podsumowująca 6 lat działaności Stowarzyszenia Aktywni na Targowej 

Facebook – prowadzenie bogatego portalu społecznościowego.

Nagroda ANIMATORA KULTURY Powiatu Radomskiego 2018 r. – wyróżnienie dla stowarzyszenia za wkład w rozwój kultury i twórczości artystycznej w mieście i gminie Skaryszew. 

 

 


Obszary możliwej współpracy
  • Kultywowanie tradycji ludowych
  • Działania międzypokoleniowe
  • Działania senioralne 
  • Działania społeczne i kulturalne
  • Rozwijanie pasji i zainteresowań, w różnych dziedzinach życia kulturalnego i artystycznego
  • Prowadzenie miejsca integracji społecznej
  • Integracja społeczeństwa

Lokalizacja