Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie Wielkiej

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie Wielkiej działa od roku 2009. Wspiera rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 


Zakres działalności

 

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Wspieranie osób z niepełnosprawnością oraz seniorów. Działalność charytatywna. Ochrona i promocja zdrowia. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury, podtrzymywanie tradycji narodowej.

Koło uczestniczy w różnego rodzaju imprezach takich jak dożynki, festyny, pikniki gdzie prezentuje swoje specjały kulinarne oraz śpiewa piosenki ludowe. Osoby zrzeszone w kole wykonują własnoręcznie wieńce dożynkowe oraz stroiki świąteczne i palmy. W prowadzonej działaności realizują własne pomysły nawiązujące do tradycji regionu.


Potencjał organizacji

Stowarzysznie zrzesza 15 osób. Panie działajace w Kole wspiera dwóch panów oraz kilkoro dzieci. Specjałem kulinarnym jest pazibroda, panie mogą pochwalić się również lepieniem pierogów oraz pieczeniem ciast. Chcą jak najwięcej swoich pomysłów przekazać dzieciom i zachęcić ich do udziału w pracach koła.


Obszary możliwej współpracy
  • tradycyjne kulinaria 
  • integracja mieszkańców  
  • pomoc osobom z niepełnosprawnościom
  • wsparcie seniorów

Lokalizacja