Zasady korzystania

Mapa Aktywności Społecznych służy prezentacji organizacji pozarządowych oraz innych grup nieformalnych aktywnych społecznie działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” .

Opublikowane dane o organizacjach i grupach działających społecznie poprawią wzajemną komunikację pomiędzy lokalnymi organizacjami i liderami społecznymi, stworzą warunki do podejmowania partnerskich działań sektorowych i między sektorowych, przyczynią się do budowania pozytywnego wizerunku sektora społecznego.

Dlaczego warto znaleźć się na Mapie?

Żeby:

  • - się poznać, odnaleźć wspólne obszary działań i nawiązać współpracę,
  • - inne organizacje i podmioty mogły się z Wami skontaktować,
  • - budować pozytywny wizerunek i pokazywać różnorodność sektora społecznego.

Aby Wasza organizacja, czy grupa znalazła się na Mapie należy wypełnić formularz w zakładce: http://katalogorganizacji.wspolnytrakt.pl/dodaj   lub skorzystać z pomocy http://katalogorganizacji.wspolnytrakt.pl/kontakt 
Dane obowiązkowe to: nazwa organizacji/grupy, lokalizacja siedziby: nazwa miejscowości, kategoria organizacji/grupy oraz oświadczenie. Podanie pozostałych informacje o organizacji/grupie jest fakultatywne. Przesłane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego informacje o organizacji/grupie będą publikowane i udostępniane na stronie: http://katalogorganizacji.wspolnytrakt.pl/ . Lokalizacja na mapie może być wskazana w przybliżeniu szczególnie jeżeli pod jednym adresem występuje więcej niż jedna organizacja. Ostatecznie o treści opublikowanych informacji decyduje Administrator strony.
Opublikowane informacje zawsze mogą zostać zaktualizowane, bądź poprawione poprzez przesłanie zgłoszenia o zmianach lub błędach.

Z Administratorem strony można się skontaktować poprzez zakładkę: http://katalogorganizacji.wspolnytrakt.pl/kontakt

Życzymy owocnego korzystania z Katalogu Organizacji