Iłżeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych


Zakres działalności
Pobudzanie, propagowanie, inicjowanie oraz realizowanie działań na rzecz: zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego; ochrony i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; rozbudzania aktywności obywatelskiej; zaangażowania obywateli w życie publiczne; zachowania, ochrony o odtwarzania środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego; ochrony i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, zdrowia i ochrony konsumentów; podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej; praw i obowiązków obywatelskich; wspomagania technicznego, szkoleniowego, lokalowego, informacyjnego i finansowego organizacji pozarządowych
Lokalizacja