Iłżeckie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami


Zakres działalności
Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, bezpośrednia pomoc zwierzętom i zapobieganie bezdomności wśród nich. (ngo.pl)
Lokalizacja