Klub Piłkarski "BŁONIE"

Numer z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Radomskiego - 50
Lokalizacja