STOWARZYSZENIE "TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI SKARYSZEWSKIEJ"


Zakres działalności
Celem głównym stowarzyszenia jest działanie na rzecz popularyzacji wiedzy o historii skaryszewa i ziemi skaryszewskiej, ochrona zabytków i miejsc pamięci oraz działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy i miasta skaryszewa.
Lokalizacja