Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kajetanowie


Zakres działalności
*Propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych*prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju wsi Kajetanów poprzez czynny udział członkiń Koła w życiu wsi*reprezentowanie potrzeb i obrona interesów kobiet wiejskich*rozwój przedsiębiorczości kobiet*wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości*inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia kobiet*podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami społecznymi
Lokalizacja