Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maziarze Stare i Okolic


Zakres działalności
1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi maziarze stare i okolic. 2) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 3) wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim. (https://rejestr.io/krs/23701/stowarzyszenie-rozwoju-wsi-maziarze-stare-i-okolic
Lokalizacja